۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

stagnate

۲ نظر:

ناشناس گفت...

در هیاهویِ میانِ دو سکوت
همسنگر شدیم
موجِ تازه
شن هایمان را تا صورتمان بالا کشید

ما
از هم بی تکه شدیم.

Robab Moheb گفت...

Artes Vincit omnia
هنر بر هر چیزی غالب است.
هنر ورایِ هر چیز است!

هنر ِبرایِ هنر
مثل این سکونِ پسامدرن: قایقی ایستا با پارویش بر ریلی بدونِ قطار: سال هاست که این تابلو با من حرف ها زده است!
کاش عباس زبان قلم موهایش را به دست فراموشی نسپارد!