۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

my brain

۱ نظر:

ناشناس گفت...

قلبش تویِ پیشانی اش می تپید
پیشانی اش پاهایش را نوشت
پاهایش به مرگِ گمشده گفت: سلام

مرگِ او ولی ... به یقین
دفترهایش را در باد تکان خواهد داد.