۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

valley and middle of the night

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اکنون را با یک قطره خون در یک شعر ورق بزنیم
روزها می گذرند خواهند گذشت گذشته اند مثلِ گذشته ها
این سکو لبه ای ندارد
چشم بگردانیم به تهِ درّه رسیده ایم