۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

nigth in my room

۱ نظر:

ناشناس گفت...

تنشی
میانِ رنگ ها وُ آویزه ها
دوربین هایِ بسته به کفایت می بینند
به روایتِ پرواز آواز می خوانند
پرنده هایِ بال شکسته

در مسیرِ مردمک هایشان
خورشیدی پلک می زند
که از شب وُ از ستاره گذشته است.