۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

through in the door

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اتاقکِ کوچکِ شخصی
: حجمِ آسمانیِ سردخانه.


در گوشه‌هایِ من
علف، علف را پناه نمی‌دهد
خاشاک‌هایِ درباد، خاکسترِ بال‌هایِ پرنده‌ام.نوک‌اش را رویِ سنگِ قبرهایم می‌بینم
نرمه‌یِ نورم می‌لیسدآدينه ۲۰ دی ۱٣٨۷ - ۹ ژانويه ۲۰۰۹